0%
 

Flecki, mein Freund

, J 1990

Schauspieler:
Tomokazu Miura(Massao)
Midor Kanazawa(Eiko)
Teppei Yamada(Kenichi)
Ayako Onishi(Sayaka)
Takuzo Kawatani(Taro)
Yoshiko Miyazaki(Yoshimi)
Mayumi Wakamura(Haruko)
Originaltitel: Dear Friend
Regie: Yokihiro Sawada
Drehbuch: Takahisa Katsume, Yokihiro Sawada
Kamera: Akira Shiizuka
Musik: Jo Hisaishi
Produktion: Nikkatsu

10.61.5.115