0%
 

Duell in der Galaxis

, J 1959

Frühere Austrahlungen

11.04.1999, kabel eins

Schauspieler:
Ryo Ikebe(Minuro Takaca)
Kyoko Anzai(Koreya Senda)
Yoshio Tsuchiya(Leonard Stanford)
Hisaya Ito(Harold Conway)
Fuyuki Murakami(Elise Richter)
Kozo Nomura(George Whyman)
Minoru Takada
Originaltitel: Uchu dai senso
Regie: Inoshiro Honda
Drehbuch: Shinichi Sekizawa
Kamera: Hajime Koizumi
Musik: Akira Ifukube
Produzent: Tomoyuki Tanaka

10.61.5.114