0%
 

The Yin-Yang Master

Kinder 10-16, J 2001

Frühere Austrahlungen

26.06.2009, Tele 5
04.08.2009, Silverline
06.11.2009, Tele 5
12.12.2009, Silverline
02.04.2010, Tele 5

Schauspieler:
Mansai Nomura(Abe no Seimei)
Hideaki Ito(Minamoto no Hiromasa)
Eriko Imai(Mitsumushi)
Hiroyuki Sanada(Douson)
Yui Natsukawa(Fujiwara no Sukehime)
Ken'ichi Yajima(Fujiwara no Morosuke)
Kenjiro Ishimaru(Onmyo-gashira)
Originaltitel: Onmyoji / Yin-Yang Master
Regie: Yojiro Takita
Drehbuch: Baku Yumemakura
Kamera: Naoki Kayano
Musik: Shigeru Umebayashi
Produzent: Tetsuji Hayashi, Kazuya Hamana, Nobuyuki Tohya
Altersempfehlung: ab 12

10.61.5.114