0%
 

Godzilla - Ungeheuer aus dem Meer

, J 1966

Frühere Austrahlungen

27.06.1999, kabel eins

Schauspieler:
Akira Takarada(Yoshimura)
Toru Watanabe(Ryota)
Hideo Sunazuka(Nida)
Kumi Mizuno(Dayo)
Akihiko Hirata(Capt. Eyepatch)
Chotaro Togin(Ichiro)
Tory Ibuki(Yata)
Originaltitel: Nankai no daiketto
Regie: Jun Fukuda
Drehbuch: Shinichi Sekizawa
Kamera: Kazuo Yamada
Musik: Masaru Sato
Produktion: Toho

10.61.5.113