0%
 

Belladonna der Trauer

, J 1973

Schauspieler:
Tatsuya Nakadai (Der Teufel)
Katsutaka Ito (Jean)
Aiko Nagayama (Jeanne / Belladonna)
Shigako Shimegi (Geliebte des Gottes)
Masaya Takahashi (Der Gott)
Natsuka Yashiro (Die Hexe)
Masakane Yonekura (Der Priester)
Tatsuya Nakadai (Der Teufel)
Aiko Nagayama (Jean)
Originaltitel: Kanashimi no Beradona
Regie: Eiichi Yamamoto
Autor: Nach dem Buch "Die Hexe" von Jules Michelet
Kamera: Yoshiyuki Fukuda, Eiichi Yamamoto
Musik: Masahiko Sato

10.61.5.115