0%
 

Elena

, RUS 2011

Schauspieler:
Nadezhda Markina (Elena)
Andrey Smirnov (Vladimir)
Elena Lyadova (Katerina)
Aleksey Rozin (Sergey)
Evgeniya Konushkina (Tatyana)
Igor Ogurtsov (Aleksandr)
Regie: Andrey Zvyagintsev
Kamera: Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin

10.61.5.115