0%
 

Cargo 200 / Gruz 200

, RUS 2007

Schauspieler:
Agniya Kuznetsova (Angelika)
Aleksei Poluyan (Captain Zhurov)
Leonid Gromov (Artem, Professor of Scientific Atheism)
Aleksey Serebryakov (Aleksey)
Leonid Bichevin (Valera)
Natalya Akimova (Antonina, Aleksey's Wife)
Yuriy Stepanov (Mikhail, Colonel)
Regie: Aleksey Balabanov
Kamera: Aleksey Balabanov

10.61.5.113