0%
 

Mutters Auftrag

, RUS 2011

Frühere Austrahlungen

20.02.2013, ARTE

Schauspieler:
Basta Tsydenov (Sohn)
Namsalma Shagdarova (Mutter)
Originaltitel: Nakaz Matery
Regie: Bair Dyshenov
Drehbuch: Gleb Stepanov
Kamera: Bair Dyshenov
Musik: Bair Dondokov

10.61.5.114