0%
 

Zwerg Nase

, RUS 2003

Originaltitel: Karlik Nos
Regie: Ilya Maksimov
Kamera: Wilhelm Hauff
Musik: Valentin Vasenkov

10.61.5.115