0%
 

Ran

, F, J 1985

Schauspieler:
Tatsuya Nakadai (Großfürst Hidetora Ichimonji)
Jinpachi Nezu (Jiro Masatora Ichimonji)
Mieko Harada (Lady Kaede)
Yoshiko Miyazaki (Lady Sue)
Hisashi Igawa (Kurogane)
Masayuki Yui (Tango)
Kenji Kodama (Shirane)
Regie: Akira Kurosawa
Drehbuch: Takao Saito
Autor: Nach "König Lear" von William Shakespeare
Kamera: Akira Kurosawa
Musik: Toru Takemitsu
Altersempfehlung: ab 12

10.61.5.113