0%
 

Das Dorf meiner Träume

Comedyserie, J 1995

Frühere Austrahlungen

02.03.2001, Das Erste
30.12.2001, SWR
27.03.2004, 3sat
13.09.2007, Das Erste

Schauspieler:
Keigo Matsuyama(Seizo (Kind))
Shogo Matsuyama(Yukihiko (Kind))
Mieko Harada(Mizue Tashima)
Kyozo Nagatsuka(Kenzo Tashima)
Hosei Komatso(Jimma)
Kaneko Iwasaki(Toshie)
Tokuko Sugiyama(Ushibamba)
Originaltitel: E No Naka No Boku No Mura
Regie: Yoichi Higashi
Drehbuch: Yoichi Higashi, Takehiro Nakajima
Kamera: Yoshio Shimizu
Musik: Caterina Ancient Music Ensembl

10.61.5.115