0%
 
Das österreichische Fernsehmagazin

Es war einmal ein Vater

Comedyserie, J 1942

Schauspieler:
Chishu Ryu(Shuhei Horikawa)
Shûji Sano(Ryohei)
Shin Saburi(Yasutaro Kurokawa)
Takeshi Sakamoto(Makoto Hirata)
Mitsuko Mito(Fumi)
Masayoshi Otsuka(Seichi)
Shinichi Himori(Minoru Uchida)
Originaltitel: Chichi Ariki
Regie: Yasujiro Ozu
Drehbuch: Tadao Ikeda, Yasujiro Ozu, Takao Yanai
Kamera: Yuuharu Atsuta
Musik: Kyoichi Saiki
Produktion: Shochiku Kinema Kenkyû-jo

Kommentare: 0
Melden Sie sich hier an, um einen Kommentar zu schreiben.
10.61.5.113