0%
 

Schizo

Comedyserie, D/F/KAS/R 2004

Frühere Austrahlungen

06.03.2008, WDR
07.10.2008, 3sat

Schauspieler:
Olzhas Nusuppaev(Schizo)
Olga Landina(Zinka)
Eduard Tabyschev(Sakura)
Viktor Sukhorukov(Doctor)
Gulnara Yeraliyeva(Kulyash)
Hurtaj Kanagat(Sandzhik)
Khorabek Musabayev(Almaz)
Originaltitel: Schizo / Shiza
Regie: Gulshat Omarova
Kamera: Khasanbek Kydryraliyev
Musik: SIG

10.61.5.113