0%
 
Mo, 17.01.2022 | 14:50-15:20 | Slovenija 1

S – prehodi

Sonstiges

V studiu se nam je pridružil dr. Miran Košuta, zamejski literarni zgodovinar, kritik, prevajalec, esejist, redni profesor na Univerzi v Trstu in prejemnik Trubarjevega priznanja za leto 2021, ki ga vsako leto podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica za pomembne prispevke k varovanju in ohranjanju nacionalne pisne kulturne dedišcine. V svojem obsežnem in raznovrstnem znanstvenem opusu se posveca predvsem slovenskim avtorjem iz zamejstva. Svoje poslanstvo predano izpolnjuje tudi na podrocju medkulturnega dialoga in sodelovanja z italijansko kulturo.

10.61.5.115