0%
 
Detailbild Moj pogled na znanost
Di, 18.01.2022 | 11:30-11:55 | Slovenija 1

Moj pogled na znanost

Kdo se oglaša? dr. Tomi Trilar
Sonstiges

Tomi Trilar je velik poznavalec ptic in ljubezen do njih ohranja tudi pri svojem delu. Kot obrockovalec se je z njimi srecal že kot srednješolec. Pred tridesetimi leti je bil tudi eden od ustanovnih clanov Društva za opazovanje ptic Slovenije. Ko še danes obrocka ptice na Ljubljanskem Barju, jih natancno pregleda in odstrani tudi morebitne zunanje zajedavce, kot so na primer klopi. Ti ga zanimajo tudi raziskovalno, zato jih išce in dodaja v muzejsko zbirko. Zaradi vecjega števila jelenjadi in srnjadi je danes klopov vec kot nekoc in tudi okuženih je vse vec. Slovenija sodi med države, kjer je verjetnost okužb, ki jih prenašajo klopi, izjemno visoka. Posebno raziskovalno podrocje Tomija Trilarja pa so živalski zvoki, ki jih snema tako po Sloveniji, kjer je posnel vec kot 150 vrst ptic in drugih živali, kot po svetu – kjer pa predvsem posluša in odkriva nove vrste škržadov.

Regie:
Arko Franc
10.61.5.114