0%
 
Detailbild Reverz
Mo, 22.11.2021 | 15:45-16:50 | Slovenija 2

Reverz

Sonstiges

Po drugi svetovni vojni je Slovenija sprejela odlok o ustanovitvi Federalnega zbirnega centra. Posebne komisije so po deželi "odbirale" vredne predmete (umetniške slike in kipe, anticno pohištvo, preproge, porcelan, glasbila in drugo). V Ljubljani je delovala centrala zbirnega centra s tremi skladišci, po Sloveniji pa še tri podrocne izpostave, v Celju, Mariboru in Novem mestu. Šlo je za obliko nacionalizacije, ki jo je takratna oblast pospremila z opravicilom, da jemlje vojni zlocincem in da na ta nacin zagotavlja ohranitev teh predmetov v Sloveniji. Toda veliko predmetov je bilo vzetih prebivalcem Slovenije s povsem "cisto" vojno preteklostjo, le imeli so prevec za takratne pojme. Tako je bil izgovor, da z nacionalizacijo ohranjajo kulturno dedišcino v Sloveniji, precej prazen. Zasebna lastnina je bila grobo poteptana. Del tako zaplenjenih predmetov je dokumentirano koncal v takratnih vladnih in ministrskih prostorih , umetniških galerijah, muzejih in šolah, precejšen del predmetov pa je koncal v rokah pomembnih, za takratni cas zaslužnih posameznikov, ki so bili v vrhu politicne strukture. Danes lahko pretežni del dokumentacije o ustanovitvi in delovanju Federalnega zbirnega centra ter o zaplenjenih predmetih najdemo v Arhivu Republike Slovenije.

Regie:
Anton Frelih
10.61.5.115