0%
 
Do, 25.11.2021 | 17:55-18:55 | Slovenija 2

Mojster in njegov Gašper

Sonstiges

Akademski slikar Milan Klemencic je že leta 1910 v Šturjah pri Ajdovšcini ustvaril Malo marionetno gledališce. Kasneje je osrednji portretiranec dokumentarnega filma Mojster in njegov Gašper s svojim dolgoletnim delovanjem postavil temelje slovenskemu lutkovnemu gledališcu, ki se lahko primerja s podrocnimi evropskimi gledališci z veliko daljšo tradicijo. Že pred prvo svetovno vojno je Milan Klemencic napisal program o ustanovitvi pravega lutkovnega gledališca na Slovenskem, objavil pa ga je šele po vojni, ko je Ljubljana dobila Slovensko marionetno gledališce. Postal je vodja gledališca, izdelal je tudi lutke in sceno, prevedel besedila za predstave ter izbral igralce. Gledalci so bili navdušeni nad predstavami in nad njegovim znamenitim likom Gašperjem, ki ga je Klemencic prevzel iz besedil Franca Poccija. Gašper, nemirni duh, ki za vsako stvar najde pravi odgovor, je postal njegov spremljevalec in je tudi v tem primeru rdeca nit portreta. Deset let se je nato Klemencic posvecal samo slikanju, zatem pa se je odlocil, da bo ustvaril svoje lastno gledališce. Ljudi je povabil na svoj dom na predstavo Sovji grad. Vse je sam tako natancno izdelal, da so figurice pred gledalci dobesedno oživele. Sledila je predstava Doktor Faust, ki pomeni vrh njegove lutkovne umetnosti. Predstava je še danes na repertoarju Lutkovnega gledališca Ljubljana. Je dragocen dokument casa in žlahten delcek zakladnice slovenske kulturne dedišcine. Milan Klemencic je bil tudi prvi, ki se je pri nas preizkusil v barvni fotografiji, lahko pa ga štejemo tudi med prve scenografe in kostumografe.

Regie:
Magda Lapajne
10.61.5.113