0%
 
So, 18.04.2021 | 11:55-12:45 | Slovenija 1

Ljudje in zemlja

Sonstiges

Približuje se cas prve košnje. V prvih minutah oddaje opozarjamo, kakšno škodo lahko povzrocijo plocevinke, odvržene v travo, ki jo kosijo in spravljajo govedorejci. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je pred casom organizirala Mesno konferenco. Udeleženci so razpravljali o razmerah in izzivih na tem podrocju. Preverili smo, kako so slovenske kmetije opremljene s traktorji. Sadjar in sirar z Dolenjskega sta letošnja dobitnika nagrade za najbolj inovativno živilo. Od Inštituta za nutricionistiko sta jo prejela za ekološki sadni jogurt. V Ratecah spoštujejo in ohranjajo tudi kulinaricno dedišcino, posebnost so rateški krapi.

Wiederholungen + weitere Ausstrahlungen

Wiederholungen dieser Sendung:

10.61.5.113