0%
 
Sa, 17.04.2021 | 14:05-14:40 | Slovenija 1

Podjetno naprej

Sonstiges

Od svetovne krize leta 2008 do današnje pandemije smo predstavili 400 uspešnih zgodb naših podjetnikov, zdaj pa gremo s pravo idejo Podjetno naprej. Oddaja Podjetno naprej je odgovor na spremenjene gospodarske razmere. Prikazujemo primere dobrih praks v podjetništvu, spodbujamo mlade k uresnicevanju idej na trgu, predstavljamo okolja in dejavnike, ki vplivajo na poslovanje kot so npr. možnosti razlicnih virov financiranja, mentoriranje, podpora tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev. Predstavljamo rešitve na podrocju trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, pandemije covida-19. Namen je spodbuditi ustvarjalnost in pogum, okoljsko in družbeno odgovornost. V oddaji nastopajo tako tisti, ki šele zacenjajo uresnicevati svoje ideje kot tudi tisti, ki so z lastno idejo tako rekoc iz nic v "domaci garaži" uspeli na trgu, v uresnicitev ideje pa vložili veliko trdega dela, svoj cas, denar in nenazadnje tudi sebe.

10.61.5.115