0%
 
Di, 23.02.2021 | 14:30-15:40 | Slovenija 2

Fani Okic: Polepšali ste mi dan

Sonstiges

Dokumentarni portret o Fani Okic, nenavadni in neumorni raziskovalki kultur naše davne in pradavne preteklosti. Pisateljica v svojih knjigah pripoveduje o starodavnih kulturah in izrocilih ter razmišljanjih o clovekovem poslanstvu na Zemlji, medcloveških odnosih, clovekovem odnosu do okolja in življenja nasploh. Njene misli so klene, prodorne, razlocne in na povsem svojstven nacin kriticne do prevladujocih paradigm sodobnega sveta. Njen neizcrpni vir so predniki, njihova vedenja, vpeta v danes še vedno nedoumljive in nedokazane kozmicne zakone casa, prostora, cloveka in energij. Hodi po samotnih poteh, a nagovarja vsakogar, ki ga mikajo drugacni pogledi na naše dogovorjene resnice in interpretacije resnicnosti. Predava in daje intervjuje. Imajo jo za kulturno antropologinjo. Tisti, ki jo srecajo v živo, pa ne morejo skriti svojega zacudenja. Kdor jo pobliže spozna, ve, da ima opraviti s samostojnim clovekom brez dlake na jeziku in z veliko žlico hvaležnosti za življenje z veliko zacetnico.

Regie:
Ema Kugler
10.61.5.113