0%
 
zur OnDemand Übersicht

Assassin's Bullet - Im Visier der Macht

Actionfilm - USA 2012

Originaltitel
Sofia
Sprachen
Deutsch
Schauspieler
Christian Slater, Donald Sutherland, Elika Portnoy, Timothy Spall, Bashar Rahal, Mariana Stanisheva, Ivaylo Geraskov, Marian Valev, Kiril Efremov, Yordanka Angelova, Vassil Mihajlov, David Krumov, Martin Ghiaurov, Filip Avramov, Petio Petkov, Margarita Dilova, Kalina Stancheva, Stoyan Aleksiev, Velislav Pavlov, Ivan Kotsev, Tanya Mickov, Paola Elenkova, Milena Davidova, Anita Gaydarska, Margarita Georgieva Budinova, Petya Ivanova Popova, Ivelina Vasileva Mihaiova, Elitsa Olegova Pavlikenova
10.61.5.113