0%
 
zur OnDemand Übersicht

Ajami

Drama, ISR/D 2009
Schauspieler:
Fouad Habash, Nisrine Rihan, Elias Saba, Youssef Sahwani, Abu George Shibli, Ibrahim Frege, Scandar Copti, Shahir Kabaha, Hilal Kaboub, Ranin Karim, Eran Naim, Sigal Harel, Tamar Yerushalmi, Moshe Yerushalmi, Ghassan Ashkar, Tony Copti
Verfügbare Sprachen:
Deutsch
10.61.5.115