0%
 
zur OnDemand Übersicht
Detailbild Ajami

Ajami

Drama - IL/D 2009

Sprachen
Deutsch
Schauspieler
Fouad Habash, Nisrine Rihan, Elias Saba, Youssef Sahwani, Abu George Shibli, Ibrahim Frege, Scandar Copti, Shahir Kabaha, Hilal Kaboub, Ranin Karim, Eran Naim, Sigal Harel, Tamar Yerushalmi, Moshe Yerushalmi, Ghassan Ashkar, Tony Copti
10.61.5.113