0%
 
Das österreichische Fernsehmagazin

Black Belt

, J 2007

Schauspieler:
Akihito Yagi (Giryu)
Tatsuya Naka (Taikan)
Yuji Suzuki (Choei)
Shin'ya Ohwada (Gouda Hidehisa)
Takayasu Komiya (Ohmoji)
Yosuke Natsuki (Eiken Shibahara)
Hakuryu (Kiichi Tanihara)
Originaltitel: Black Belt
Regie: Shunichi Nagasaki
Drehbuch: Masato Kaneko
Kamera: Jôji Iida
Musik: Naoki Sato
Altersempfehlung: ab 16

10.61.5.114