0%
 

Gantz - Spiel um dein Leben

, J 2010

Schauspieler:
Kenichi Matsuyama (Masaru Kato)
Kazunari Ninomiya (Kei Kurono)
Natsuna (Megumi Kishimoto)
Yuniko Yoshitaka (Tae Kojima)
Kanata Hongô (Joichiro Nishi)
Originaltitel: Gantz
Regie: Shinsuke Sato
Kamera: Yûsuke Watanabe

10.61.5.113