0%
 
Das österreichische Fernsehmagazin

Isola - Das 13. Gesicht

Komödie, J 2000

Frühere Austrahlungen

03.07.2009, Silverline

Schauspieler:
Ken Ishiguro
Yoshino Kimura
Originaltitel: Isola: Tajuu Jinkaku Shôjo
Regie: Toshiyuki Mizutani
Drehbuch: Toshiyuki Mizutani, Hiroshi Hatajima, Mugita Kinoshita, Yuusuke Kishi, Atsushi Kuwahara
Kamera: Shuji Kuriyama
Musik: David Matthews, Takeo Miratsu
Produzent: Fumio Inoue, Shunsuke Yamada
Produktion: Seisaku Iinkai (Prod. Committee)
Altersempfehlung: ab 16

Kommentare: 0
Melden Sie sich hier an, um einen Kommentar zu schreiben.
10.61.5.114