0%
 
Das österreichische Fernsehmagazin

Monday

Technik/Naturwissenschaften, J 1999

Schauspieler:
Shinichi Tsutsumi(Koichi Takagi)
Yasuko Matsuyuki(Yuko Kirishima)
Ren Osugi(Murai Yoshio)
Masanobu Ando(Mitsuo Kondo)
Hideki Noda(Shingo Kamiyama)
Akira Ymamamoto(Kiichiro Hanai)
Noami Nishida(Yuki Machida)
Originaltitel: Monday
Regie: Hiroyuki Tanaka
Drehbuch: Hiroyuki Tanaka
Altersempfehlung: ab 16

Kommentare: 0
Melden Sie sich hier an, um einen Kommentar zu schreiben.
10.61.5.114