0%
 
Das österreichische Fernsehmagazin

The Frame - Bildersturm

Comedyserie, J 2000

Frühere Austrahlungen

09.05.2005, SF1
07.03.2006, SF2

Schauspieler:
Hitomi Kuroki(Yoko Endo)
Takanori Jinnai(Kimihiko Aso)
Tetsuo Yamashita(Akamatsu)
Toshio Kakei(Ichiro Morishima)
Akira Shirai(Seiichi Haruna)
Saburo Shinoda(Kurashina)
Takeo Nakahara(Takaaki Agawa)
Originaltitel: Hasen No Marisu
Regie: Satoshi Isaka
Drehbuch: Hisashi Nozawa
Kamera: Tetsuo Sano
Musik: Tsukasa Tawada

Kommentare: 0
Melden Sie sich hier an, um einen Kommentar zu schreiben.
10.61.5.113