0%
 
Das österreichische Fernsehmagazin

Kikujiros Sommer

Quizshow, J 1998

Frühere Austrahlungen

06.01.2003, ARTE
12.10.2006, 3sat
05.03.2012, ARTE

Schauspieler:
Takeshi Kitano(Kikujiro)
Yusuke Sekiguchi(Masao)
Kayoko Kishimoto(Kikujiros Frau)
Kazuko Yoshiyuiki(Masaos Großmutter)
Originaltitel: Kikujiro No Natsu
Regie: Takeshi Kitano
Drehbuch: Takeshi Kitano
Musik: Joe Hisaishi

Kommentare: 0
Melden Sie sich hier an, um einen Kommentar zu schreiben.
10.61.5.114